Acte necesare:

I. ACTELE NECESARE VANZARII - CUMPARARII UNEI CASE

1. Certificatul fiscal - Eliberat de administratia financiara in raza careia se afla locuinta si atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat;

2. Certificatul de sarcini (extrasul de carte funciara)

Certificatul de sarcini atesta faptul ca apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii.

Acesta se obtine de la judecatoria pe raza careia se afla locuinta si trebuie sa cuprinda:

 • numele proprietarului;
 • numarul de ordine si numarul cadastral;
 • suprafata;
 • titlul de proprietate si cum a fost obtinut (act vanzare - cumparare, donatie, mostenire);
 • daca are sau nu ipoteca sau comanadament (proces pe rol);

3. Actul de proprietate al obiectului vanzarii (act vanzare cumparare, donatie, mostenire)

Acest act trebuie sa fie autentificat la notariat, sa aiba timbre judiciare. Pe el nu trebuie sa apara stersaturi, semnaturi ilizibile sau stampile neclare;

4. Adeverinta de la asociatia de proprietari (pentru apartamentele de la bloc)

 • Adeverinta eliberata de asociatia de proprietari semnata de presedinte, administrator si comisia de cenzori, in doua exemplare;
 • Copie dupa ultima lista a cotelor de intretinere;
 • Chitanta de plata a cotelor de intretinere pentru ultima luna (original si copie).

5. Imputernicire legalizata de la ceilalti coproprietari

Daca este cazul si acestia nu sunt prezenti

Contractul de vanzare - cumparare:

Acesta trebuie sa cuprinda:

 • datele de identificare ale cumparatorului;
 • datele de identificare ale vanzatorului (proprietarului);
 • adresa si descrierea locuintei;
 • pretul de tranzactionare acasei
 • drepturile cumparatorului privind data mutarii in casa, ce ramane in casa etc
 • penalizari in cazul in care proprietarul nu preda casa.

Contractul si plata se fac numai in prezenta notarului!!!

Taxe platite la semnarea actului de vanzare - cumparare:

 • taxa de timbru - variaza functie de marimea locuintei
 • timbrul judiciar
 • onorariul notarului

Intabularea

Este activitatea care confirma calitatea de proprietar si care se face dupa cumpararea casei, cand se instituie o ipoteca pentru un imprumut acordat de o banca etc.

Imediat dupa intabulare depuneti cereri de luare in evidenta la:

 • asociatia de proprietari
 • la administratia financiara pentru punere pe rol (stabilire impozit cladiri)
 • furnizorii de utiliatati - energie electrica, gaze,firma de cablu, telefonie fixa si mobila

II. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA ( DESCHIDEREA CARTII FUNCIARE COLECTIVE)

 • cerere de inscriere prin care se solicita deschiderea Cartii funciare individuale.(2 ex.)
 • documentatie de cadastru in original (se intocmeste de un expert autorizat); documentatia ramane la biroul de Carte Funciara
 • acte de proprietate in original (copie legalizata la notar), cum ar fi:
  • acte autentice (vanzare, donatie, mostenire, schimb, intretinere, etc.)
  • acte cu ICRAL sau alte institutii + proces verbal; contract de construire + proces verbal
  • titlu de proprietate + proces verbal
  • sentinta judecatoreasca cu mentiune definitiva si irevocabila (3 ex.) + dispozitia primarului si procesul verbal (unde este cazul)
  • orice alte acte care atesta dreptul de proprietate ( H.G. certificate de atestare, autorizatie de construire + proces verbal de receptie, etc.)
  • dovada achitarii integrale a pretului imobilului (daca exista)
  • se intocmeste o cerere (in 2 exemplare) din partea Asociatiei de proprietari (locatari), semnata si stampilata de administrator, prin care se solicita deschiderea Cartii funciare colective si atribuirea numarului cadastral
  • certificatul fiscal pentru intabulare (de la Directia de Impozite si Taxe)
  • taxa de timbru - (la CEC sau Trezorerie)
  • timbru judiciar - (de la posta)

Prima vanzare a unui apartament intr-un bloc de locuinte poate solicita un consum destul de mare de resurse financiare si de timp, dupa aceea insa o vanzare se va putea face mult mai repede, pe baza unui certificat fiscal si a extrasului de carte funciara, certificate care se pot obtine intr-un timp relativ scurt.

Dupa deschiderea Cartii funciare colective (a blocului), cu ocazia vanzarii unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de incadrare in zona si memoriul tehnic justificativ.

III. ACTE NECESARE PENTRU EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 • cerere;
 • copie xerox de pe actul de proprietate;
 • copie xerox de pe incheierea de intabulare;
 • certificatul fiscal de la D.T.I.L. in original si copie valabil 48 ore;
 • taxa de timbru achitata la C.E.C.sau Trezorerie;
 • timbru judiciar;
 • copie de pe B/I sau C/I;

IV. ACTE NECESARE PENTRU STABILIRE IMPOZIT CLADIRI (PUNERE PE ROL)

 • declaratie impunere tip;
 • act dobandire imobil (contract vanzare -cumparare; donatie; hotarare judecatoreasca, proces - verbal adjudecare, partaj etc);
 • schita imobil sau schita cadastrala, releveu etc;
 • act identitate (xerox si original pentru conformitate);

Declararea proprietatii trebuie facuta in 30 zile, daca nu sunt declarate in termen sau nu sunt declarate se vor plati amenzi.

V. ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE

Este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar (Legea cadastrului nr.7 - 1996)

Se realizeaza de catre un expert tehnic pentru lucrari cadastrale autorizat de Oficiul National pentru cadastru, Geodezie si Cartografie;

Expertul tehnic autorizat relizeaza documentatia tehnica cadastrala pe care o depune la Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie(OJCGC).

Dosarul depus la OJCGC (pentru apartamente) trebuie sa cuprinda:

 • cerere tip in care se solicita atribuirea unui numar cadastral provizoriu care cuprinde:
  • numele si domiciliul solicitantului;
  • obiectul inscrierii;
  • indicarea actelor in baza carora se face cererea;
  • localitatea unde este situat imobilul;
  • numarul cadastral;
  • numarul de carte funciara;
 • fisa bunului imobil;
 • schita apartamentului la scara 1:100 sau 1:50 realizat de expertul cadastral
 • planul de amplasament si delimitarea bunului imobil la scara 1:500,1:1000 sau 1:2000 cand este cazul;
 • copie dupa actului de proprietate al apartamentului;
 • copie dupa actul de identitate al proprietarului;
 • declaratie pe proprie raspundere a proprietarului, privind identificarea si individualizarea limitelor bunului masurat
 • memoriu tehnic intocmit de expertul cadastral cand este cazul;

OJCGC - verifica si avizeaza documentatia, o returneaza expertului tehnic sau solicitantului (3-4 sapatamani sau regim urgenta - 1 saptamana);

VI. ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SUPRAFETE CU DESTINATIE DE LOCUINTA

 • dosar cu sina;
 • 3 formulare "Contract de inchiriere";
 • 2 declaratii tip;
 • copie xerox B/I,C/I cu C.N.P.si adresa de domiciliu a proprietarului;
 • copie xerox de pe actul de proprietate
 • copie xerox pentru chirias B/I ,C/I ,Pass;
 • timbre fiscale;

VII. ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SUPRAFETE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

 • dosar cu sina;
 • 3 formulare "Contract de Inchiriere";
 • 2 declaratii tip;
 • copie xerox B/I,C/I cu C.N.P.si adresa de domiciliu a proprietarului;
 • acordul Asociatiei de Locatari;
 • copie xerox de pe Certificatul de Inmatriculare si Codul Fiscal;
 • timbre fiscale;

Mai jos puteti gasi modele de contract pentru inchirierea sau vanzarea unui imobil.

Antecontract vanzare-cumparare

Contract de comodat

Contract de inchiriere

Contract de vanzare-cumparare